Wit

Wit

Ik ben dol op wit. Het omhult me met rust en sereniteit. Het geeft iets weer van de zachte neutraliteit en openheid waarmee ik in de wereld wil staan.

Maar ik ben ook dol op bonte, heldere kleuren waardoor ik de vrolijkheid en de diversiteit van het leven om me heen voel. Kleuren die de nuances van mijn stemmingen begrijpen en deze weerspiegelen in mijn ziel. Ik omhul me graag met waar ik behoefte aan heb. En soms wil ik geen enkele kleur bekennen en reflecteer ik graag het licht terug naar de ander.

Wit is voor mij een herinnering om in mijn centrum te blijven, ongeacht de heftig gekleurde of donkere invloeden van buitenaf. Stil, transcendent, licht.

Hoog in de besneeuwde bergen ben ik omgeven door een witte wereld van schoonheid. De sneeuw wordt gedragen door de veerkracht van de boomtakken. De aarde is bedekt met een stille laag. Stilte in de oneindigheid. Mijn innerlijke wereld komt tot rust, bedolven onder een teder wit laken. Een stem zegt: ’laat alles rusten.’

Wanneer ik kijk naar het bevroren licht van sneeuw en de ijskristallen, denk ik aan de levensbloem waar deze naar te herleiden zijn. De flower of life staat symbool voor de heilige geometrie van de creatie van het leven. De mystiek van de natuur en de alles-verbondenheid wordt hierin uitgedrukt. Net als in het Platonische lichaam zoals de kubus, maar ook de kabbalah, de davidster, het yin & yang-teken.

Wit wordt gezien als de kleur van puurheid, reinheid en zuiverheid. De witte bruidsjurk wenst dit te symboliseren. In de Chinese cultuur is wit de kleur van de dood.

De zevende chakra, Sahasrara, wordt vaak als stralend wit licht uitgebeeld. Het staat voor de totale ontplooiing van bewustzijn. In de hogere chakraontwikkeling wordt van je gevraagd om licht en duisternis zo te accepteren dat je in staat bent zonder veroordelen het enorme gebied van visuele informatie ‘te zien’. Voorbij polariteit, zodat je het hele regenboogspectrum kan waarnemen.

Zonlicht ervaren we als wit licht maar bevat in werkelijkheid alle kleuren van het kleurenspectrum. Zonder dit licht zien we geen kleuren: we zien een kleur pas wanneer het specifieke kleuren uit het spectrum reflecteert of juist absorbeert. Wit draagt alle kleuren in zich omdat het alle kleuren reflecteert.

Wit is net als liefde. Liefde reflecteert alle facetten van het menselijk bestaan. Ook onzekerheid, imperfectie, uitdaging en verdriet. Alle kenmerken van ons mens-zijn worden gedragen en gezien in liefde, in wit licht, en daarmee omvat het alle nuances van onze menselijkheid.

Ik wens jou in dit nieuwe jaar veel wit toe.

Een witte groet,

Dorien