Hoe stilte spreekt

Een zenmeester werd ooit gevraagd hoe we stilte kunnen bereiken. Zijn antwoord was heel eenvoudig: ‘door geen te geluid te maken’. Oef. Geen geluid maken, dat valt nog niet mee! De behoefte om je te laten horen even laten varen, je mening niet doordrukken, je mond even houden… Je verslaving aan consumeren even uitschakelen, je […]

Doelen, intenties en wensen

‘’Je bent wat je diepst gekoesterde wens is. Zoals je wens is, zo zal je wil zijn. Zoals je wil is, zo zullen je daden zijn. Zoals je daden zijn zo zal je bestemming zijn’ ~ Upanishads, Veda’s Elk doel begint met een visie.Elke visie met een droom.Elke droom met een wens.Elke wens met een […]

Ruimte

Ieder levend wezen heeft ruimte nodig. Om te kunnen groeien, te ademen en te leven. Ruimte geeft ons figuurlijk lucht en letterlijk zuurstof om te overleven. We hebben fysiek niet alleen ruimte nodig, maar ook in ons hoofd, zodat we onszelf kunnen ontplooien en expressie kunnen geven aan wie we in potentie zijn. Die ruimte […]

Emotionele balans

Emotionele balans is onderdeel van je geestelijke hygiëne. Je doucht elke dag je fysieke lichaam, maar hoe houd je je mentale en emotionele lichaam schoon? Wanneer je onder druk staat of je hebt het gevoel geen controle te hebben, dan ervaar je stress. Gevoelens van onzekerheid, verdriet, boosheid en zelfs paniek kunnen de overhand krijgen. […]

De ware liefde

Met het blote oog kun je het niet zien, maar zo reëel voor onze menselijke ervaring: de onzichtbare werkelijkheid van energie. Je bewustzijn, gedachten, gevoelens en intenties zijn allemaal energie, verweven met de aardse, materiële dingen zoals je lichaam en je omgeving. Wat jou als mens ‘overkomt’ is onderdeel van een groter energieveld waarmee al […]

Zon

Hartje zomer. We absorberen het licht volop. Genieten van de zon. Lange avonden.. De warme lucht strijkt langs ons blote lijf. We vieren het leven. Het vuur element overheerst. Tijdens de Surya Namaskar, de Zonnegroet, eren we de zon met de 12 yoga-houdingen die achter elkaar uitgevoerd worden in één vloeiende beweging. In onze hatha […]

Woestijn

Hier sta ik. Links van mij een eindeloze zee, de rode zee. Rechts van mij de woestijn. De oneindige ruimte in twee verschillende gedaantes. In de onmetelijkheid van de natuur vind ik rust en word ik herinnerd aan de oneindigheid van het leven. Een Chinese spreuk luidt: Je kunt je weerspiegelingen niet in stromend water […]

Compassie

Moeder Theresa heeft ooit gezegd: Wanneer we geen vrede ondervinden, is het omdat we vergeten zijn dat we aan elkaar toebehoren’. Het lijden in het leven is een feit voor iedereen. Of we nu veel hebben of weinig, we ondervinden dezelfde uitdagingen zoals ziekte, verlies, verdriet, pijn, dood. In het boeddhisme is compassie het medicijn […]

Geluk

Mensen hebben heel veel wensen. Wanneer je de keten van al die wensen van iedereen afloopt kom je uit bij 1 universele wens. Het is de wens om gelukkig te zijn. Geluk is de grootste drijfveer in ons leven. Het bepaalt onbewust en bewust de keuzes die we maken. Bijna elke keuze is in de basis […]

Licht

Het is donker buiten. In huis steken we gezellig kaarsen en lichten aan. Het vuur brandt. December is lichtmaand. We creëren licht in de duisternis, voor ons zelf en voor elkaar. Kerst, het feest waarin we het licht vieren, is in aantocht. In alle filosofieën en geschriften wordt er gesproken over het LICHT. Het licht […]